Status Name System Distro Version Kernel Dienste Standort Laufzeit Kerne Auslastung Temperatur RAM HDD
Down
Router Raspberry Pi 4 n/a n/a n/a NGINX-Proxy | Firewall | DHCP | DNS | VPN | WLAN Pirna - Germany n/a n/a n/a n/a
n/a
n/a
Down
2# - ITX Server Biostar A10N-8800E n/a n/a n/a Gameserver (KF2) Pirna - Germany n/a n/a n/a n/a
n/a
n/a
Down
1# - ITX Server AsRock A68N-5050 n/a n/a n/a Virtualisierung | NFS-Storage Pirna - Germany n/a n/a n/a n/a
n/a
n/a
Down
1# - VServer Virtualbox n/a n/a n/a NGINX | Mail | XMPP | WebRTC Pirna - Germany n/a n/a n/a n/a
n/a
n/a
Down
2# - VServer Virtualbox n/a n/a n/a PBX | STUN | TS3 | Mumble Pirna - Germany n/a n/a n/a n/a
n/a
n/a
Down
3# - VServer Virtualbox n/a n/a n/a MongoDB | MYSQL | LDAP Pirna - Germany n/a n/a n/a n/a
n/a
n/a
Down
4# - VServer OpenStack & KVM n/a n/a n/a Streaming (RTMP) OVH - Frankreich n/a n/a n/a n/a
n/a
n/a
Down
5# - VServer OpenStack & KVM n/a n/a n/a PlayHide VPN / RTMP-Mirror OVH - Deutschland n/a n/a n/a n/a
n/a
n/a
Down
6# VServer OpenStack & KVM n/a n/a n/a RTMP-Mirror 1blu - Deutschland n/a n/a n/a n/a
n/a
n/a